Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański została beneficjentem konkursu dotacyjnego BLISKO – Biblioteka ⋅ Lojalność ⋅ Inicjatywy ⋅ Społeczność ⋅ Kooperacja ⋅ Oddolność. Kwota przyznanego OKSIBP dofinansowania to sto tysięcy złotych zł. Wartość całego projektu wynosi 112 000 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie roli biblioteki, jako „trzeciego miejsca” - jednoczącego lokalną społeczność poprzez wspólnie podejmowane działań kulturalno-społecznych, przyczyniających się do aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

„Kulturalne Żuławy. Kreowanie i realizowanie partnerskich działań kulturalno-społecznych w żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański” to tytuł zwycięskiego projektu naszej biblioteki. Nazwa wskazuje miejsce jego realizacji. Tym razem działania skoncentrujemy wokół filii bibliotecznej w Wiślinie. Obiekt jest w obecnie remontowany, dlatego filia tymczasowo została przeniesiona do świetlicy wiejskiej. Nowemu designowi będzie towarzyszyć nowa oferta. Razem z partnerami zaproponujemy mieszkańcom wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Wspólnie będziemy też zastanawiać się nad zasobami, potrzebami i możliwościami podejmowania działań kulturalno-społecznych. Zrealizujemy różne działania animacyjne.

Przygotowujemy też stronę projektu Biblioteka na Żuławach. Strona będzie promować idee działań kulturalno-społecznych opartych na wspólnotowym działaniu mieszkańców żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański i informować o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

FACEBOOK TABLICA 1000