Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

promo 01 www

Projekt „W naszej gminie rybka płynie” to już druga inicjatywa realizowana przez naszą instytucję ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Instytucją pośredniczącą, która przyznała nam dotację na promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego, jest Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei z Nowego Dworu Gdańskiego.

Umowę dofinansowania na ten cel (na kwotę 99 994 zł) dyrektor OKSiBP Grzegorz Cwaliński podpisał z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 28 czerwca 2022r. Środki w całości zostaną wykorzystane na realizację festynu promującego i upowszechniającego rybackie dziedzictwo kulturowe oraz ryby jako najlepszy produkt obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) Rybacka Brać Mierzei z Nowego Dworu Gdańskiego. Wartość projektu: 117 640,25 PLN.